اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم
6 اکتبر 2018
اطلاعیه مهم

شرکت سردریزان تهران تهرانسرد در نظر دارد جهت رضایت و رفع نیاز مشتریان ارجمند طرح تعویض و به روز رسانی یخچالهای نو با کارکرده را دارد
این طرح از تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۴ قابل اجرا میباشد

© 2024 Tehran Sard Co | Developed By Nepso Digital Agency