اطلاعیه مهم افتتاح show rome{نمایشگاه} جدید تهران سرد در خیابان آزادی بعد از دکتر هوشیار روبروی مسجد دانشگاه شریف پ۴۵۶ تلفن ۶-۰۲۱۶۶۰۸۷۰۰۴ عقد قرارداد سردخانه زیر صفر وبالا صفر لاهیجان (دهدار) ساخت و تحویل دهی سردخانه زیر صفر وبالای صفر تالار آریا کرمان ساخت و راه اندازی سردخانه زیر صفر شهرداری رفسنجان
© 2024 Tehran Sard Co | Developed By Nepso Digital Agency